Fire starters

Firestarters is een training van 12 sessies om jou te helpen Gods Liefde en Kracht uit te delen. Het kan heel eng zijn om uit onze comfortzone te stappen. Firestarters zal jou stimuleren om risico’s te durven nemen, zodat mensen om jou heen een ontmoeting met God kunnen hebben!

Tijdens de training zal eerst een fundament worden gelegd. Het is immers van belang, dat wij weten dat God 100% goed is en dat Hij ons als Zijn geliefde kinderen ziet. Als wij overstromen van Zijn Liefde, zullen wij als het ware “lekken” naar anderen toe. Aan de hand van praktisch huiswerk hopen wij er samen met jou achter te komen hoe dit er voor jou persoonlijk uitziet. Jouw eigen Firestarters coach zal jou helpen in jouw ontdekkingstocht naar meer van Hem. 

Laat het vuur van de Heilige Geest in en door jou heen branden! 

Mail voor meer informatie.