De naam Eldad

Eldad betekent letterlijk: God heeft liefgehad en heeft lief. Die liefde staat voor een “continue bruisende, voortstuwende, borrelende liefde”. De liefde die Gods goedheid ons, door Jezus Christus heen geeft.

Eldad is ook de naam van een persoon die we terugvinden in het Bijbelboek Numeri (11:24-30). Hij profeteerde in het kamp, buiten de tabernakel. Dat was bijzonder, omdat Mozes naar aanleiding daarvan aangaf, dat hij hoopte dat het hele volk  zou profeteren. Deze hoop komt o.a. in het Bijbelboek Joël (3:1) opnieuw ter sprake en is nu voor ons allen vandaag waarheid geworden.

Profeteren in de zin van woorden van God uitspreken! Door te bedenken wat van boven is, waardoor wij o.a. door de profetische woorden kunnen proclameren, door getuigenis te geven,  door handelingen en daden te doen, door uitingen van kunst, etc. gaan we het hemelse op aarde zien.