Nieuwe Jeruzalem

Naar deze pagina wordt verwezen in het boekje “Leven vanuit het nieuwe Jeruzalem” van Rien van der Maas. Dit boekje is verkrijgbaar via www.eldadproductions.nl en de boekentafel van Eldad Community.

De volgende oefendag over het nieuwe-Jeruzalem-leven wordt waarschijnlijk in april 2019 gehouden bij Eldad Community in Ede. Informatie hierover zal in het najaar van 2018 via deze site beschikbaar komen.

Als gemeenschap zijn we al een paar jaar bezig om in alle vrijheid bijbelstudie te doen naar en preken te horen over het nieuwe-Jeruzalem-leven. Sinds oktober 2017 zijn we gestart met oefendagen om in en vanuit het nieuwe-Jeruzalem te leren leven. Hierin staat het ontmoeten van God centraal. Deze dagen zijn ook toegankelijk voor mensen van buiten de Eldad Community. Hierbij is het wel nodig dat het betreffende boekje gelezen is.

De beschikbaarheid van het nieuwe-Jeruzalem-leven is onderdeel van de zogenaamde betereverbondstheologie, waarin de nadruk ligt op het beëindigd zijn van het oude verbond met de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus en het compleet worden van het nieuwe verbond met onder meer het neerdalen en toegankelijk worden van het geestelijke  nieuwe Jeruzalem (het woord “betere” is afgeleid van het thema van de Hebreeënbrief waarin het nieuwe verbond als een “beter” verbond wordt gepresenteerd in vergelijking met het oude verbond). Het boekje “Leven vanuit het nieuwe Jeruzalem” is een inleiding in de betereverbondstheologie en tegelijkertijd een uitwerking van het aspect van het nieuwe-Jeruzalem-leven. In het boekje wordt verder verwezen naar meer uitgebreide boeken over de betereverbondstheologie. Een aantal boeken hiervan zijn in het Nederlands verkrijgbaar via www.eldadproductions.nl en de boekentafel tijdens de samenkomsten van Eldad Community.

Getuigenissen over het nieuwe-Jeruzalem-leven kun je hier vinden.

Aanvullingen op het boekje “Leven vanuit het nieuwe Jeruzalem” zijn hier te vinden.