Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014 Rafaël Gemeenschap Eldad

 Inleiding

Het jaar 2014 is in de eerste plaats een jaar geweest van verdere groei van de gemeenschap als familie, van het zijn in de aanwezigheid van God en van het deelnemen aan het Global Legacy netwerk. Daarnaast is invulling gegeven aan de zogenaamde Apostolische Strategische Planning door missie en visie opnieuw te verwoorden, cultuurwaarden te benoemen en een eerste stap in de structuurontwikkeling te zetten middels het vormen van een nieuw leidersteam. Aan sommige cultuurwaarden is expliciet aandacht gegeven in de zondagse samenkomsten, aan andere vooral door het voorleven ervan. Tenslotte is in de loop van het jaar de Beter Verbond Theologie omarmd en is in dat verband een school gestart voor in eerste instantie de Eldad gemeenschap.
Activiteitenverslag

 • Wekelijkse samenkomsten op zondag in het Marnix College, met voor de leeftijdsgroepen 0-4 en 4-12 jaar voor een gedeelte van de tijd aparte bijeenkomsten. Voor de tieners zijn er maandelijks aparte bijeenkomsten.
 • Doordeweekse bijeenkomsten van de verschillende teams voor overleg en training teamleden:
  • Bestuur: elke 6 weken
  • Leidersteam: wekelijks
  • Aanbiddingsteam: wekelijks
  • Outreachteam: tweewekelijks
  • Overige teams (kinderwerkersteam, ministryteam, sozoteam, vertaalteam): incidenteel
  • Sozo-trainingsconferentie georganiseerd in samenwerking met Vineyard Amersfoort.
 • Cursussen en andere activiteiten:
  • Cursus Firestarters
  • School voor genezing
  • Outreach
  • Profetic activation
  • Sozobediening; pastoraat voor individuele personen
  • Video conferentie voor de gemeenschap met Dan McCollam over ‘God vibrations’.
  • Eldad Laboratory of Supernatural Love (ELSL), oftewel Eldad Lab, bestaande uit wekelijkse trainingsbijeenkomsten op zondagavond en het online volgen van de The Welton Academy Supernatural Bible School; in het kader van deze academie is veel contact geweest tussen Eldad en Dr. Jonathan Welton.
  • Conferentie voor de gemeenschap en een beperkt aantal gasten met gastspreker Iain Bradbeer, met een speciale dag voor BSSM-alumni
  • Er is een encounter weekend (gemeente weekend) georganiseerd rond het bezoek van BSSM-studenten uit Redding, Californië, met op vrijdag een bezoek aan de scholengemeenschap Het Streek in Ede
 • Diverse Global Legacy bijeenkomsten in Nederland georganiseerd of bijgewoond
 • Diverse Global Legacy bijeenkomsten in het buitenland bijgewoond
 • Diverse mensen en studenten verbonden aan Global Legacy voor korte of langere tijd in de gemeenschap ontvangen of gehuisvest.
 • 25 jaar ontwikkeling van Eldad Community gevierd
 • Het ondersteunen van leiders en gemeenten die interesse tonen om de apostolische cultuur, a. in de relatie met Global Legacy, te overdenken en te omarmen.
 • Vernieuwing van de nl site 

Voortgang doelstellingen

 Het beleid voor 2014 was:

 1. Stimuleren en ondersteunen van “Het koesteren van de aanwezigheid van God”.
 2. Blijvende aandacht gegeven voor het gemeenteleven als familie en het aandacht geven aan kinderwerk, jongeren, aanbidding, etc.
 3. Het opbouwen van relaties en het aangaan van nieuwe relaties in een apostolisch perspectief middels o.a. het Global Legacy Netwerk.
 4. Het continueren van het actieve beleid van de afgelopen jaren betreffende onze focus op de apostolische opdracht van een positieve cultuurverandering:

De verdere uitwerking van de Apostolische Strategische Planning (ASP): de vernieuwde verwoording van missie en visie, het ontwikkeling leiderschap (het werken met zogenaamde ‘change champions’ van binnen en buiten de gemeenschap), en het benoemen van de aspecten van de apostolische cultuur en het uitleven ervan. In dat verband wordt onderwijs gegeven over de ontwikkeling van een apostolische cultuur en worden teams en leiders uit onder andere de Bethelkerk uit Redding, Californië ontvangen.

 In de loop van 2014 hebben we een vijfde beleidsthema toegevoegd hebben:

Het ontwikkelen van Theologisch Onderwijs: middels de Supernatural Bible School (SBS) online via de Welton Academy (www.weltonacademy.com) in het kader van Eldad Laboratory of Supernatural Love (ELSL)

Onze missie en visie zijn in 2014 in het kader van het geformuleerde beleid als volgt opnieuw beschreven:

Missie

De missie is ‘reformatie’: de persoonlijke, regionale en wereldwijde expansie van het koninkrijk van God door Zijn manifeste aanwezigheid. Voor ons als Eldad is de reformatiemissie verwoord in: ‘te leven als glorieuze zonen en dochters van de Vader, levend in de realiteit van de hemel op aarde

Visie

Onze visie is om ‘mee te bouwen aan community met impact op mensen, steden en onze wereld’.

Dit doen we door het meebouwen aan community in welke mensen gelegenheid hebben om heelheid te ontvangen, om toegerust en getraind te worden in het leven vanuit de hemelse cultuur op deze aarde, met impact op mensen, steden en onze wereld. Door het realiseren van deze visie ontstaat een wereld die God weerspiegelt zoals Hij werkelijk is, bestaande uit mensen die volledig weten wie ze zijn.

In 2014 zijn de volgende aspecten van de apostolische cultuur (cultuurthema’s) benoemd:

 • Familie
 • De goedheid van God.
 • Redding en gerechtigheid.
 • Vreugde en hoop.
 • Risico en geloof.
 • Genade en bekrachtiging.
 • Het waarderen van Zijn aanwezigheid.
 • Eer
 • Het vrijgeven van het bovennatuurlijke.
 • Profetie
 • Vrijgevigheid
 • Openbaring en het woord.

We constateren dat er een groei is in de herkenning van de cultuursterkten die we met elkaar beogen.

We constateren dat er groei is in de herkenning van de familiecultuur betreffende de organisatie. We zijn gestart met een nieuw leidersteam met (potentiële) “change champions” als eerste fase van de structuurontwikkeling. De nadruk lag op de ontwikkeling van een familiecultuur in het leidersteam en het geven van de gelegenheid aan ieder lid om zijn eigen rol te ontdekken.

We hebben een duidelijke visie gekregen op onze theologie (de Beter Verbond Theologie), mede door de samenwerking met de Welton Academy. Naar aanleiding hiervan is in 2014 het Eldad Laboratory of Supernatural Love (kortweg Eldad lab) gestart. Dit lab bestaat uit het deelnemen aan de Supernatural Bible School Online via de Welton Academy (www.weltonacademy.com) en wekelijkse trainingsavonden. In dat verband is ook een team gestart met het vertalen van engelse teksten (boeken, video’s) in het Nederlands (het vertaalteam).

Bestuur en leidersteam

Het bestuur bestond uit Rien van der Maas (penningmeester), Annewil  Loef (secretaris) en Gerard Keurentjes (voorzitter).

Rooster van aftreden:

Annewil  Loef: februari 2016

Gerard Keurentjes: februari 2017

Rien van der Maas:  februari 2019

Het leidersteam was in 2014 samengesteld uit Jaap Berg, Joop de Bruin, Arnaud van Gelder, Rien en Mariette van der Maas, Huub en Miranda de Bruin, Hedde en Miranda Thenu, Bram Snijders, Nathania Drommond, Clemens en Annewil Loef en Gerard en Gerda Keurentjes.

Ons voorgangersechtpaar ontving een beloning voor de uitvoerende werkzaamheden die zij voor de gemeente hebben verricht.