Eldad lab

Over Eldad Lab
Hoe ziet het Lab eruit
Informatie over 1e jaar
Informatie over 2e jaar

Over Eldad Lab

Eldad Lab of Supernatural Love (kortweg Eldad Lab) is een onderdeel van de Welton Academy Supernatural Bible School (kortweg Welton Academy) Online.
Welton Academy is geen stoffig lesprogramma en ook geen school voor alleen het bovennatuurlijke. Het is een uniek programma, dat diep op de Bijbel ingaat, zonder dat het saai is of dat het bovennatuurlijke wordt ontkend.

Het onderwijs is erop gericht om de Bijbel vanuit het Koninkrijk perspectief van het Nieuwe Verbond te begrijpen. Welton Academy heeft de passie om alle christenen in het bovennatuurlijke te zien functioneren, te zien dat zij hun identiteit kennen, dat ze in vrijheid wandelen en dat ze krachtige mensen zijn.

Het eerste jaar is bestemd voor iedereen en is bedoeld om een goed fundament aan te leggen in je identiteit, in je vrijheid en in het bovennatuurlijke. Wij hebben een lange termijn visie en willen zien dat mensen krachtig worden!

 

Het tweede jaar heeft als doel om gezonde en krachtige mensen op te leiden en toe te rusten voor de vijfvoudige bediening van Efeze 4: 11-13 (apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren) waartoe zij geroepen zijn.

 

Eldad community Ede heeft een passie om als Zijn glorieuze zonen en dochters Zijn heerlijkheid en liefde te dragen en weer te geven. Dit door in de realiteit van de hemel op aarde te leven. We trekken met elkaar op vanuit het meebouwen aan relaties en familie. We ontdekken, experimenteren, activeren en zetten ons met elkaar in!

Onze visie voor Eldad Lab is om het denken van iedere deelnemer door het levende Woord en Zijn krachtige Aanwezigheid te zien vernieuwen. Zodat de manifestatie van die verandering van denken te zien is; hemelse uitdrukkingen van de heerlijkheid en liefde van de Vader op aarde.

We zien er naar uit dat levens worden aangeraakt en veranderd, dat bovennatuurlijke liefdedaden explosief gezien en meegemaakt worden, persoonlijk en gezamenlijk: de expressie van Jezus’ leven!

Hoe ziet het Lab eruit

Eldad Lab bestaat uit de volgende activiteiten:

 • Eén videocollege van Welton Academy kijken per week
 • Het lezen van een aantal boeken (7 stuks in het eerste jaar)
 • Uitwisseling van ervaringen met medestudenten

Videocolleges

Elke week komt er een videocollege beschikbaar vanuit de Welton Academy. Deze videocolleges duren gemiddeld anderhalf tot twee uur per keer. Bij elke video maak je een korte meerkeuzetest om vast te stellen dat je de video hebt gekeken.

Boeken

Per blok lees je één, soms twee boeken. De meeste boeken zijn geschreven door dr. Jonathan Welton, de oprichter van Welton Academy. Ook bij deze boeken is er een meerkeuzetest om vast te stellen dat je het boek gelezen hebt.

Contact met medestudenten

Uitwisseling van ervaringen met medestudenten binnen Eldad Lab kan ieder jaar naar behoefte anders worden ingevuld en vormgegeven. Het kan zijn dat er behoefte is om alle video’s samen te kijken door wekelijks bijeen te komen. Het kan ook zijn dat er maandelijks bijeenkomsten worden georganiseerd waar de inhoud van de videocolleges en boeken samen wordt besproken en betrokken op je eigen leven. Wij moedigen aan om het onderwijs niet alleen te volgen, maar in relatie met anderen om zo de impact en activatie van het onderwijs te vergroten.

Welton Academy European Summit

Naast deze activiteiten wordt jaarlijks de Welton Academy European Summit gehost door Eldad community Ede. Deze Europese conferentie, waar meerdere internationale leiders met een vijfvoudige bediening invulling aan geven, is bedoeld voor studenten alsook voor andere geïnteresseerden. Het is een bijzondere samenkomst van mensen die het Nieuwe Verbondsdenken delen, om te aanbidden, te connecten, en onderwijs en impartatie te ontvangen.

Informatie over 1e jaar

Het eerste jaar is opgebouwd uit 50 videocolleges verdeeld over 5 blokken van elk 10 videocolleges.

Blok 1: “Understanding the whole Bible part 1”

Blok 2: “Understanding the whole Bible part 2”

Blok 3A: “Kingdom thinking”

Blok 3B: “Understanding the seven churches of revelation”

Blok 4: “The supernatural”

Blok 5: “New covenant survey of the New Testament”

De videocolleges worden voor het overgrote deel gegeven door dr. Jonathan Welton. Let op: alle video’s zijn in het Engels.

Kosten 50 videocolleges: $900 (± €800).

N.B. Aanmelden buiten Eldad Lab om kost $1000, gezien je dan geen gebruik kunt maken van de lab-korting van $100.

De boeken die in het eerste jaar gelezen worden zijn:

 • Raptureless*
 • Normal Christianity*
 • Eyes of honor*
 • Understanding the seven churches of Revelation
 • School of the Seers*
 • New age masquarade
 • The art of revelation

Allen geschreven door Dr. Jonathan Welton.

Kosten 7 boeken: $108 (±€95), exclusief verzendkosten**

*Binnenkort ook in het Nederlands verkrijgbaar. Het vertaalteam van Eldad community Ede is volop bezig om de boeken, en uiteindelijk ook de videocolleges, van Jaar 1 van de Welton Acadamy in het Nederlands beschikbaar te maken. De titels met een sterretje worden waarschijnlijk in 2017 in het Nederlands uitgegeven.

** Houd rekening met €40-50 voor internationale verzending. Bij de jaarlijkse Welton Academy European Summit is het ook mogelijk om de boeken aan te schaffen.

Voor meer informatie over Jaar 1 zie https://weltonacademy.com/pages/first-year

Informatie over 2e jaar

Het tweede jaar bestaat uit 40 videocolleges verdeeld over 4 blokken van elk 10 videocolleges.

Blok 1: “Foundations of the five-fold”

De inhoud van blok 2, 3 en 4 hangt af van welke richting je kiest in dit jaar. Je kunt kiezen uit de volgende “tracks”:

 • Prophet track (profeet)
 • Evangelist track (evangelist)
 • Pastor track (herder)
 • Teacher track (leraar)

In blok 2 volg je dan de 10 videocolleges horende bij niveau 1 van de gekozen track. In blok 3 volg je 10 videocolleges van niveau 2. In blok 4 volg je nog 10 videocolleges van niveau 1 van een andere track.

Blok 1 wordt gegeven door Dr. Jonathan Welton. De ander blokken worden gegeven door vier anderen, die zelf ook in de vijfvoudige bediening staan.

Optioneel en met toelatingseisen kun je een mentortrack volgen, waar je persoonlijk gecoacht wordt en extra huiswerkopdrachten krijgt. Verder kun je optioneel extra tracks toevoegen, tot maximaal 5 extra blokken.

De basis van Jaar 2 (à 40 videocolleges) kost $1200 (± €1075).

De optionele mentortrack kost $600 extra (± €540)

De optionele extra tracks (à 10 videocolleges) kosten $300 per stuk (± €270)

Voor meer informatie over Jaar 2 en de te lezen boeken zie https://weltonacademy.com/pages/second-year.

Voor  vragen of meer informatie: Mail naar eldadlab.ede@gmail.com.