Beleidsplan 2017

Beleidsplan 2017 Rafaël Gemeenschap Eldad

Het beleid van het afgelopen jaar, voortkomend uit de missie en visie, zal worden voortgezet.

In hoofdlijnen is het beleid in 2017:

 • Stimuleren en ondersteunen van “Het koesteren van de aanwezigheid van God”.
 • Blijvende aandacht gegeven voor het gemeenteleven als familie.
 • Het continueren van het beleid van de afgelopen jaren betreffende onze focus op de apostolische opdracht van een positieve cultuurverandering middels de verdere uitwerking     van de Apostolische Strategische Planning (ASP), met nadruk op de doorontwikkeling van het leiderschap.
 • Het ontwerpen van een nieuwe structuur voor de ontwikkeling van de gemeente als kerk en bestuursvorm vanuit apostolisch profetisch perspectief.
 • Het aangaan en verdiepen van relaties in een apostolisch perspectief middels o.a. het Global Legacy Netwerk en de Welton Academy.
 • Het versterken van de bestaande teams/bedieningen.

Naar aanleiding van de focus op de Betere Verbond Theologie is een nieuwe motto toegevoegd: ‘Er is maar één gebod: Heb elkaar lief zoals Ik jullie heb liefgehad’.

Speciale nadruk zal liggen op het dienen van onze omgeving door middel van:

 • Het nemen van gelegenheden om andere gemeenten/gemeenschappen te dienen.
 • Het ondersteunen van het hebben van impact van mensen van de Eldad gemeenschap op hun directe omgeving en het aanbieden van relevante informatie op dat gebied.
 • Ondersteunen van andere leiders/gemeenten die geïnteresseerd zijn in vernieuwing van de gemeente cultuur, zoals bijvoorbeeld met het gebruik van de Apostolische Strategische     Planning Toolkit.

Dit betekent meer specifiek:

 • Ontwikkeling van ELSL (Eldad lab):
  • Opnieuw starten van het eerste jaar en opstart van het tweede jaar.
  • De vertaling en uitgave van het tekstboek van het eerste jaar (Het Betere Verbond) en de continuering van de vertaling van de Engelse tekst voor ondertiteling van video-onderwijs.
  • De vertaling van drie boeken Eyes of Honor, Normal Christianity en School of Seers in het Nederlands.
  • Gastheer zijn en organisatie uitvoeren van de Apostolische Summit
 • Activiteiten ontplooien in het kader van contact met BSSM school:
  • Beschikbaar zijn als stageplaats voor 3e jaars BSSM studenten bij Eldad
  • In voorjaar BSSM-team ontvangen
 • Bijdragen aan de organisatie van een huwelijks seminar
 • Organiseren van een seminar over opvoeding voor ouders, jeugdwerkers, zorgverleners enzovoort.

Daarnaast zullen alle gangbare wekelijkse activiteiten rond de zondagse samenkomst en de teambijeenkomsten worden voortgezet.

Middelen en organisatie

Om aan de visie invulling te geven, de plannen uit te voeren en de doelen te behalen is in de gemeente een voorgangersechtpaar werkzaam. De meeste beschikbare middelen worden hiervoor aangewend.