Anbi

De Belastingdienst heeft Rafaël Gemeenschap Eldad te Ede aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan Rafaël Gemeenschap Eldad te Ede aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. Hierbij moet u bij uw belastingsopgave t/m 2017 refereren naar Eldad Rafaelgemeenschap Ede te Ede met RSIN 818691712.

Het bestuur van Rafaël Gemeenschap Eldad bestaat uit een voorzitter, een secretaris en penningmeester.

Beleidsplan 2015

Verslag 2014

Begroting 2015

Financieel verslag 2014

Statutaire naam: Rafaël Gemeenschap Eldad

Rekeningnummer: NL97 INGB 0000 6771 77

Publieke naam: Eldad

Kamer van Koophandel nr: KVK 09218627

RSIN/fiscaal nr: volgt

Bezoekadres: Prins Bernardlaan 30, 6713 MC Ede

Postadres: Doelenstraat 60, 6711 AR Ede