Anbi

De Belastingdienst heeft Eldad Community te Ede aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan de Eldad Community te Ede aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. Hierbij moet u bij uw belastingsopgave vanaf 1 januari 2018 refereren naar Eldad Community te Ede met RSIN 822106310

Het bestuur van Eldad Community bestaat uit een voorzitter, een secretaris en penningmeester.

Statutaire naam: Eldad Community

Rekeningnummer: NL97 INGB 0000 6771 77

Publieke naam: Eldad

Kamer van Koophandel nr: KVK 09218627

RSIN/fiscaal nr: 822106310

Bezoekadres: Prins Bernardlaan 30, 6713 MC Ede

Postadres: Doelenstraat 60, 6711 AR Ede